Site-ul PROIS-NV este în curs de reconstructie.
Va asteptam in curand pe noul site!

Comitet Regional Nord-Vest pentru Problemele Romilor

Protocol de constituire | Cluj-Napoca, 21 ianuarie 2016

Având în vedere:

- experiența și realizările numeroaselor inițiative care și-au propus să contribuie la îmbunătățirea incluziunii socio-economice a romilor din Regiunea Nord-Vest;

- conținutul Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020;

- nevoia de coerență și eficiență a proiectelor și măsurilor care vizează creșterea gradului de integrare socio-economică a romilor, care vor fi dezvoltate în viitor;

- nevoia de a creea acel cadru sinergic prin care acestui demers strategic pentru dezvoltarea durabilă a Regiunii de dezvoltare Nord-Vest să i se asocieze cât mai multe dintre competențele și resursele disponibile.

 

Având în vedere următoarele principii care să ne ghideze colaborarea:

- participarea la Comitetul regional Nord-Vest pentru problemele romilor trebuie să fie motivată doar de interesul de a acționa pentru creșterea calității vieții romilor din Regiunea Nord-Vest

- vizarea explicită, dar nu exclusivă a persoanelor aparţinând minorităţii romilor;

- abordarea interculturală;

- abordarea integratoare, în toate domeniile-cheie, la nivelul societăţii;

- grija pentru dimensiunea de gen;

- implicarea actorilor sociali relevanți (autorităţilor publice, societate civilă, instituții de învățământ);

- participarea activă a romilor;

Comitetul Regional Nord-Vest pentru Problemele Romilor este o structură deschisă, fără personalitate juridică, complementară oricărei alte inițiative de acest fel la nivel regional sau național.

 

Obiectivele Comitetului Regional Nord-Vest pentru Problemele Romilor

-  valorificarea oportunităților pe care le oferă  existența și experiența diverselor organizații interesate să contribuie la identificarea nevoilor și priorităților de acțiune în folosul comunităților de romi;

- încurajarea și susținerea de proiecte în domenii ca: educaţie, ocupare, sănătate, cultură, infrastructură şi locuire, administraţie publică şi dezvoltare comunitară;

- realizarea unor întâlniri periodice în scopul de a genera un schimb direct de informații și bune practici în problematica și acțiunea pentru incluziunea socio-economică a cetățenilor români aparținând minorității rome;

- identificarea unor mijloace eficiente de comunicare permanentă între membrii comitetului ca premise pentru un proces de informare reciprocă util;

- identificarea unor metode de evaluare și analiză a impactului proiectelor destinate persoanelor sau comunităților aparținând minorității rome implementate în regiunea Nord-Vest.

 

Noi, subsemnați, în calitate de actori sociali interesați (autorități, organizații neguvernamentale, instituții de învățământ, etc.), suntem de acord să ne asociem acestei inițiative, care își propune să realizeze o platformă de consultare și colaborare menită să facă mai coerent și mai eficient efortul nostru pentru îmbunătățirea incluziunii socio-economice a romilor din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest.

 

Semnatari ai Protocolului de constituire al Comitetului Regional Nord-Vest pentru Problemele Romilor:

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Agenția Națională pentru Romi

Asociația Consult Pro Education

Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare

Asociația Partida Romilor Pro Europa Sălaj

Asociația pentru Integrare Teritorială și Dezvoltare

Asociația Profesională de Resurse în Dezvoltarea Comunitară Baia Mare (APRDC)

Asociația STEA

Administrația Socială Comunitară Oradea

Centrul Creștin de Reintegrare Socială "ONISIM" Bistrița

Centrul Județean pentru Educație, Dezvoltare și Economie Socială Sălaj – CJEDESS

Comuna Dragu (jud. Sălaj)

Consiliul Județean Cluj

DGASPC Bihor

DGASPC Cluj

Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca

Fundația People to People

Fundația Prison Fellowship România 

Fundația Ruhama

Fundația de Voluntari „Somaschi“

Fundația World Vision România

Grădinița cu program normal nr.4, Baia Mare

Hope & Homes for Children România

PROIS-NV

SC Vic Consult SRL

SPAS Baia Mare

SPAS Satu Mare

SPLAS Câmpia Turzii

Young Roma Maramureș

Click AICI și AICI pentru mai multe detalii despre Comitetul Regional Nord-Vest pentru problemele Romilor

FORMULAR ADEZIUNE

Secretariatul Comitetului Regional Nord-Vest pentru Problemele Romilor este asigurat de PROIS-NV.

Proiecte și exemple de bună practică

Proiect ADR Nord-Vest

Proiect APRDC

Proiect Asociația Organizația Caritas a Diacezei Satu Mare

Proiect Consiliul Județean Cluj

Proiect Prison Fellowship România

Proiect World Vision România

Proiecte implementate de ANR în 2015

Newsletter-ul Cucubeu

Newsletter nr. 1

Newsletter nr. 2

Newsletter nr. 3

Newsletter nr. 4

Newsletter nr. 5

Newsletter nr. 6

Newsletter nr. 7

Newsletter nr. 8

Cursurile PROIS-NV

PROIS-NV reprezentat în COMITETUL DE COORDONARE A MANAGEMENTULUI ACORDULUI DE PARTENERIAT 2014-2020 

COMITETUL REGIONAL NORD-VEST PENTRU PROBLEMELE ROMILOR

Flux de știri


Newsletter-ul PROIS-NV

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu ultimele ştiri și evenimente ale PROIS-NV.Vizitatori

348922