Site-ul PROIS-NV este în curs de reconstructie.
Va asteptam in curand pe noul site!

Ce este PROIS-NV

PROIS-NV este o asociație de parteneri sociali preocupați de ocuparea forței de muncă, de învățarea pe tot parcursul vieții si de incluziunea socială, ca instrumente de coeziune economică și socială menite să asigure dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest.

Scurt Istoric

2006 - Înfiinţarea PROIS-NV. Un moment notabil în istoria diverselor forme de asociere ale organizaţiilor active în promovarea iniţiativelor de dezvoltare a resurselor umane este acela al pregătirilor pentru accesarea fondurilor structurale puse la dispoziţia statelor membre de către Uniunea Europeană. Ca rezultat al proiectelor de asistenţă tehnică acordate Guvernului României, în data de 18 sept. 2006, 43 de instituţii şi organizaţii din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest au semnat Carta de constituire a Pactului Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă și Incluziune Socială în Regiunea Nord Vest (PROIS-NV).

În perioada 2007 – 2008, fie din proprie iniţiativă, fie având sprijinul important al experţilor din echipa de asistenţă tehnică, au avut loc mai multe reuniuni ale Pactului Teritorial. S-a putut constata un interes constant al organizaţiilor pentru subiectele din domeniul dezvoltării resurselor umane, dar și dificultăţile de corelare şi coordonare a eforturilor acestora.

2009 – Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent. De la începutul lui 2009, PROIS-NV capătă o nouă dimensiune prin înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent (STP-NV), organism de sprijin și consultanţă al membrilor şi activităţilor PROIS-NV, capabil să îmbunătăţească coordonarea acţiunilor şi proiectelor actorilor sociali membri ai Pactului. Secretariatul Tehnic Permanent este un proiect strategic în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), co-finanţat de Guvernul României şi Uniunea Europeană.

La acel moment, PROIS-NV era încă o structură asociativă fără personalitate juridică din care făceau parte cele 43 de organizaţii semnatare ale Cartei din 18 sept. 2006, cărora li s-au alăturat şi alte structuri (Parteneriate judeţene constituite cu personalitate juridică în judeţele Cluj, Satu Mare şi Sălaj) precum şi alte organizaţii.

2009 – Înfiinţarea Asociaţiei "Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială". În urma deciziei luate de participanţii la reuniunea PROIS-NV din 27 mai 2009 de la Băile Felix, au început demersurile pentru ca PROIS-NV să se constituie într-o asociaţie cu personalitate juridică. Toate organizaţiile membre ale PROIS-NV la data de 1 octombrie 2009 au fost invitate să se numere printre membrii fondatori. Orice altă organizaţie va putea să adere ulterior datei de dobândire a personalităţii juridice, bucurându-se de drepturi depline în cadrul Asociaţiei.

În 12 noiembrie 2009, la Cluj-Napoca, 19 organizaţii au semnat Actul Constitutiv al Asociaţiei, urmând ca acestora să li se adauge, în 12 ianuarie 2010, alte 23, ridicând astfel numărul membrilor fondatori la 42.

Membrilor fondatori li se vor adăuga, după prima Adunare generală a Asociaţiei, și alte organizaţii, astfel că PROIS-NV își va consolida statutul de cea mai puternică şi mai reprezentativă organizaţie destinată dezvoltării resurselor umane din regiunea de Nord-Vest.

De ce să faceti parte din PROIS-NV?

Iată câteva răspunsuri posibile:

  • Beneficiaţi gratuit de programele de consultanţă, instruire şi informare oferite de STP-NV și PROIS-NV;

  • Aveţi propuneri pentru îmbunătăţirea procedurilor de evaluare şi/sau implementare a proiectelor cu finanţare POSDRU - PROIS-NV vă poate reprezenta prin contacte directe cu Autoritatea de management

  • Puteţi avea un cuvânt de spus despre conţinutul documentelor de programare în domeniul resurselor umane din Regiunea de Nord-Vest. Prima oportunitate - Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare (PRAO) aflat în procedură de actualizare;

  • Interesul organizaţiei pe care o reprezentaţi pentru problematica ocupării şi/sau incluziunii sociale devine public. În acest fel, puteţi fi solicitaţi să vă alăturaţi unor parteneriate sau puteţi să iniţiaţi parteneriate pentru scrierea - implementarea unor proiecte finanţate prin POSDRU, atât în Regiunea Nord-Vest, cât şi în proiecte strategice transregionale sau transnaţionale;

  • Puteţi fi inclus în programele de schimburi dintre Pactele din celelalte regiuni de dezvoltare ale României dar şi din regiuni de dezvoltare din alte ţări europene.

  • Faceţi primul pas în a deveni membru a PROIS-NV prin completarea chestionarului de adeziune on-line;

În concluzie, PROIS-NV vă oferă posibilitatea să deveniţi cu adevărat și pe deplin implicaţi în dezvoltarea resurselor umane în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest.

Începeți procedura de adeziune on-line!

Cursurile PROIS-NV

PROIS-NV reprezentat în COMITETUL DE COORDONARE A MANAGEMENTULUI ACORDULUI DE PARTENERIAT 2014-2020 

COMITETUL REGIONAL NORD-VEST PENTRU PROBLEMELE ROMILOR

Flux de știri


Newsletter-ul PROIS-NV

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu ultimele ştiri și evenimente ale PROIS-NV.Vizitatori

348922