Site-ul PROIS-NV este în curs de reconstructie.
Va asteptam in curand pe noul site!

Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj , un project al Consiliului Județean Sălaj

Proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj" este un proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, DMI 2.1 "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deşeurilor". Proiectul a fost depus spre finanțare de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Sălaj în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "ECODES Sălaj" (toate cele 61 unităţi administrativ-teritoriale şi Judeţul Sălaj).

Obiectiv general: Îndeplinirea angajamentelor din Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană cu privire la îmbunătăţirea standardelor de viaţă şi de mediu ale populaţiei.

Obiectiv specific îl reprezintă implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj.

Localizarea proiectului: Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, judeţul Sălaj

Rezultate obţinute:
• Construirea, utilarea şi dotarea Centrului de management integrat al deşeurilor (CMID) Dobrin, cu o suprafaţă totală de 195.577 mp şi o capacitate de cca. 1.100.000 mc, având următoarele facilităţi: depozit ecologic, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică, staţie de epurare;
• Construirea şi dotarea a trei staţii de transfer:
- Crasna cu o suprafaţă de 6.966 mp şi capacitate de 13.900 t/an;
- Sînmihaiu Almaşului cu o suprafaţă de 6.024 mp capacitate de 2.600 t/an;
- Surduc cu o suprafaţă de 5.990 mp capacitate de 3.400 t/an.
• Proiectarea şi execuţia utilităţilor aferente Centrului de management integrat al deşeurilor şi staţiilor de transfer, din exteriorul perimetrelor locaţiilor;
• Închiderea depozitelor neconforme din mediul urban de la Zalău (Crişeni), Cehu Silvaniei, Jibou şi Şimleu Silvaniei;
• Modernizarea/reabilitarea drumurilor de acces către Centrul de management integrat al deşeurilor Dobrin (2.100 m) şi către staţiile de transfer Crasna (1.200 m), Sînmihaiu Almaşului (1.800 m) şi Surduc (1.000 m);
• Achiziţia de pubele, containere şi camioane de mare capacitate.

Rezultate indirecte – impact:
• contribuţie semnificativă la atingerea angajamentelor asumate de România prevăzute în Tratatul de Aderare;
• îmbunătăţirea şi crearea unui sistem integrat de colectare şi transport a deşeurilor pentru acoperirea în proporţie de 100 % cu servicii de salubrizare atât în mediul urban cât şi în mediul rural;
• reducerea cantităţii de deşeuri recuperabile depozitate;
• reducerea cantităţii de deşeuri municipale biodegradabile aduse la depozit;
• implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor recuperabile pentru a se asigura atingerea ţintelor prevăzute de legislaţia în vigoare;
• depozitarea deşeurilor nerecuperabile în conformitate cu cerinţele legislaţiei actuale pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător.

Pentru detalii accesați site-ul www.cjsj.ro, secțiunea Strategii/Proiecte.

Cursurile PROIS-NV

PROIS-NV reprezentat în COMITETUL DE COORDONARE A MANAGEMENTULUI ACORDULUI DE PARTENERIAT 2014-2020 

COMITETUL REGIONAL NORD-VEST PENTRU PROBLEMELE ROMILOR

Flux de știri


Newsletter-ul PROIS-NV

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu ultimele ştiri și evenimente ale PROIS-NV.Vizitatori

348860