Site-ul PROIS-NV este în curs de reconstructie.
Va asteptam in curand pe noul site!

Servicii

Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială (PROIS-NV) şi Secretariatul acestuia acționează, conform misiunii lor, pe două direcții. Prima dintre acestea vizează sprijinirea organizațiilor active în domeniul ocupării, incluziunii sociale și al dezvoltării resurselor umane, pe de altă parte sprijinirea beneficiarilor și a potențialilor beneficiari POSDRU din Nord-Vestul României, prin facilitarea parteneriatelor, consultanță și instruire de specialitate și prin dialogul permanent cu AM POSDRU și organismele intermediare ale acestuia.

Cea de-a doua componentă este de a dezvolta, pentru perioada următoare, 2014-2020, politici în domeniul resurselor umane și al incluziunii sociale a grupurilor defavorizate, pentru ca resursele financiare să fie distribuite conform necesităților identificate la nivel regional și local într-o manieră mai clară și mai directă. Aceasta presupune, de asemenea, monitorizarea celor existente, și evaluarea rezultatelor.

Prin eforturile membrilor săi și prin activitatea depusă de către Secretariatul Pactului, PROIS-NV se prezintă convingător ca fiind purtătorul de cuvânt al beneficiarilor POSDRU din regiune. De altfel, rolul foarte important jucat de Pactele regionale în implementarea POSDRU este subliniat și de rapoartele programului.

Membrii Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială beneficiază gratuit de serviciile PROIS-NV.

Principalele tipuri de activități ale PROIS-NV sunt:

1. Mobilizare, capacity building și networking pentru membrii Pactelor și toți ceilalți actori interesați în realizarea de acțiuni în domeniul ocupării, incluziunii sociale, educației adulților și dezvoltării de parteneriate,

2. Informare, instruire, consultanță pentru partenerii sociali din regiune în vederea accesării de finanțare pentru a implementa activități în domeniul ocupării, educației adulților, incluziunii sociale, dezvoltării de politici în domeniul pieței muncii și dezvoltării de parteneriate,

3. Coordonarea procesului de dezvoltare de politici regionale în domeniul ocupării, educației continue a adulților și incluziunii sociale, precum și monitorizarea acestora,

4. Dezvoltarea de studii și cercetări pentru identificarea priorităților regionale necesare pentru focalizarea intervențiilor în domeniul dezvoltării resurselor umane,

5. Realizarea de intervenții integrate (ex. formare profesională, consiliere vocațională, antreprenorială) în vederea integrării pe piața muncii, stimulării inițiativelor antreprenoriale sau creșterii adaptabilității și competențelor angajaților, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, diferitelor grupuri vulnerabile (ex. romi, persoane cu dizabilități, persoane afectate de boli ocupaționale etc.).

Cursurile PROIS-NV

PROIS-NV reprezentat în COMITETUL DE COORDONARE A MANAGEMENTULUI ACORDULUI DE PARTENERIAT 2014-2020 

COMITETUL REGIONAL NORD-VEST PENTRU PROBLEMELE ROMILOR

Flux de știri


Newsletter-ul PROIS-NV

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu ultimele ştiri și evenimente ale PROIS-NV.Vizitatori

348922