Proiecte în curs de implementare

1. „Securitate și diversitate în Europa“ – componente de formare eficiente în prevenția radicalizării în rândul cursanților și angajaților din cadrul furnizorilor privați de servicii de securitate din Europa

(Proiect finanțat prin programul ERASMUS+, acțiunea cheie 2 – Parteneriate strategice, perioada de implementare 01.09.2016-31.08.2018).

Parteneri: Nell-Breuning-Haus (Germania) – solicitant, 2) Asociația Națională a Furnizorilor de Servicii de Securitate (Germania), 3) Federación de Servicios de UGT (Spania), 4) ETÖK- Eesti Tööküsimuste Keskus (Estonia), 5) The Security Institute of Ireland (Irlanda), 6) Organizacja Miedzyzakladowa NSZZ „Solidarnosc” (Polonia), 7) Institut of Corporative Security Studies (Slovenia), 8) PROIS-NV

Proiectul urmărește să răspundă provocărilor contemporane din domeniul serviciilor de securitate printr-o îmbunătățire semnificativă a pregătirii angajaților în ceea ce privește interacțiunea cu persoanele provenind din diverse medii culturale.

În cadrul proiectului va fi dezvoltată o curriculă educațională care poate fi aplicată la nivelul Uniunii Europene în formarea profesională dedicată specialiștilor și angajaților din domeniul furnizării serviciilor de securitate.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să-l contactați pe dl. Levente GYULAI, coordonator regional proiect - gyulai.levente@prois-nv

2.  Centrul de Educație Timpurie "CURCUBEU"

Promotor proiect: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Baia Mare

Partener: Asociația “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” (PROIS-NV)

Obiectiv principal

Promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și de gen la nivelul Regiunii Nord - Vest prin promovarea perspectivei de gen în viața socială și prin dezvoltarea de noi servicii complementare.

Obiective specifice

 1. Facilitarea accesului familiilor vulnerabile social la servicii, pentru asigurarea armonizării vieții de familie cu viața profesională.
 2. Creșterea nivelului de informare și sensibilizare a comunității cu privire la aspecte legate de egalitatea de gen și avantajele participării femeilor pe piața muncii.

Valoarea și durata proiectului

 • Durata:  14 luni
 • Finanțare prin Mecanismul Financiar SEE - Programul RO11: 358.750  €

Activități

 • Crearea infrastructurii sociale, respectiv a Centrului de Educație Timpurie Curcubeu
 • Furnizarea de servicii integrate pentru copil si familie în cadrul acestui centru: de educație, de ocupare a forței de muncă, dar și servicii sociale.
 • Activități de informare și sensibilizare a comunității cu privire la aspecte legate de egalitatea de gen și avantajele participării femeilor pe piața muncii: organizarea de evenimente publice, la nivelul Regiunii Nord-Vest (focus  grupuri, workshop-uri, seminarii)
 • Activități de formare a personalului pe tema egalității de gen.

Grupul țintă al proiectului

 • 40 de copii (0-3 ani), din care 10 de etnie romă, provenind din familii vulnerabile din punct de vedere social
 •  40 de adulți (părinți/ reprezentanți legali ai copiilor din centru)
 •  60 de membri ai comunităților compacte de romi, din 3 orașe mari
 •  11 specialiști
 •  peste 100 de reprezentanți ai instituțiilor publice, societăților comerciale, ONG-urilor, asociațiilor profesionale, sindicatelor
 •  publicul larg,  prin campaniile de informare.

Rezultate așteptate

La nivel local:

 •  1 centru de educație timpurie înființat,  dotat
 •  11 specialiști instruiți pe tema egalității de gen
 •  40 de copii (0-3 ani) vor beneficia de servicii educaționale
 •  40 de părinți/reprezentanți legali  ai copiilor din centru vor beneficia de servicii de informare, consiliere vocațională, psihologică, socială dar și sesiuni specifice de instruire
 •  o bursă a locurilor de muncă
 •  un ghid elaborat de integrare a femeilor pe piața muncii

În trei orașe mari:

 • un focus - grup  pentru identificarea nevoilor și constrângerilor specifice comunităților rome dar și a celor legate de tema egalității de șanse și gen și a participării femeilor pe piața muncii
 •  un workshop pentru dezbaterea  problemelor și constrângerilor legate de incluziunea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile
 •  un eveniment de sensibilizare pe tema egalității de gen, în comunitățile rome

La nivel regional:

 •  un seminar regional de diseminare a rezultatelor evaluării nevoilor specifice ale comunităților de romi, respectiv  de identificare de bune practici și posibile soluții, pentru promovarea egalității de gen
 •  un comitet pe problemele romilor (din actori relevanți la nivel regional) constituit
 •  un workshop regional de informare și sensibilizare pe tema egalității de gen

Cursurile PROIS-NV

PROIS-NV reprezentat în COMITETUL DE COORDONARE A MANAGEMENTULUI ACORDULUI DE PARTENERIAT 2014-2020 

COMITETUL REGIONAL NORD-VEST PENTRU PROBLEMELE ROMILOR

Flux de știri


Newsletter-ul PROIS-NV

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu ultimele ştiri și evenimente ale PROIS-NV.Vizitatori

336489