Site-ul PROIS-NV este în curs de reconstructie.
Va asteptam in curand pe noul site!

CEO - Centrul de excelență în ospitalitate – un proiect al SC Active Job Consulting SRL

CEO – Centru de Excelență în Ospitalitate

– Proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”; Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”
– Parteneri: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, S.C. ROMCOM Capital Partners S.R.L., Asociaţia Femeilor şi Familiilor din mediul Rural
– Contract: POSDRU/135/5.2/S/126580
– Valoarea totală a proiectului: 8.591.340,34 lei
– Perioada de implementare: 28.03.2014 – 27.09.2015
– Beneficiar: S.C. Active Job Consulting S.R.L.

Parteneriatul proiectului

– Beneficiar: S.C. Active Job Consulting S.R.L.
– Partener 1: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor
– Partener 2: S.C. ROMCOM Capital Partners S.R.L.
– Partener 3: Asociaţia Femeilor şi Familiilor din mediul Rural

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea resursei umane din mediul rural, prin calificarea/recalificarea, specializarea şi perfecţionarea, pe baza unor programe specifice, a unui număr de 1000 de persoane din mediul rural, din 5 regiuni de dezvoltare, urmărind facilitarea accesului acestora la ocupare în activităţi non agricole, cu accent pe industria ospitalităţii.

Obiectivele specifice

1. Creşterea gradului de incluziune socială a persoanelor din mediul rural, prin organizarea unei campanii de informare, conştientizare şi motivare a unui număr de 1000 de persoane din 5 regiuni de dezvoltare, dintre care minim 50% femei.
2. Creşterea nivelului de pregătire profesională a resursei umane din mediul rural şi a gradului de ocupabilitate prin furnizarea de programe integrate (orientare, consiliere și formare) pentru 700 de persoane din mediul rural din 5 regiuni de dezvoltare (grupul ţintă G1 = şomeri tineri, şomeri de lungă durată, alte tipuri de şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă).
3. Creşterea competenţelor antreprenoriale, pentru un număr de 75 de persoane din G1 şi G2 din cele 5 regiuni, prin asigurarea de suport, consiliere, instruire, sprijin în domeniul iniţierii afacerilor în industria ocupaţională.
4. Dezvoltarea competenţelor manageriale pentru un număr de 50 de persoane, membri ai G3 – manageri din zona rurală din cele 5 regiuni, prin participarea la două cursuri de perfecţionare – Manager Resurse Umane și Competenţe sociale şi civice.
5. Creşterea gradului de ocupabilitate prin plasarea la locuri de muncă, existente sau nou create, a unui număr de 100 de persoane, selectate pe parcursul procesului de formare, prin dezvoltarea procesului de mediere pe piaţa muncii.

Pentru detalii accesați pagina de web dedicată proiectului: http://www.centruldeospitalitate.ro/

Cursurile PROIS-NV

PROIS-NV reprezentat în COMITETUL DE COORDONARE A MANAGEMENTULUI ACORDULUI DE PARTENERIAT 2014-2020 

COMITETUL REGIONAL NORD-VEST PENTRU PROBLEMELE ROMILOR

Flux de știri


Newsletter-ul PROIS-NV

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu ultimele ştiri și evenimente ale PROIS-NV.Vizitatori

348860